Warning: A non-numeric value encountered in /home/.sites/786/site480/web/wp-includes/formatting.php on line 3611

کمپوست

مواد مورد نیاز: کود حیوانی: ۶۰ درصدمواد آلی (ترکیبی از کاه، برگ، ساقه های کاملا خرد شده و غیرو): ۳۵ درصدخاک: ۵ درصد. روش تولید نخست مواد آلی، کود حیوانی و خاک کاملا مخلوط گردد.همزمان با مخلوط کردن این مواد، ®EM با آب به نسبت ۱ به ۱۰ تا ۱ به ادامه مطلب…

Warning: A non-numeric value encountered in /home/.sites/786/site480/web/wp-includes/formatting.php on line 3611