EM Mudballs

ای ام مادبالز (EM Mudballs) توپ های شنی هستند که با استفاده از محلول پروبیوتیک EM و اضافه کردن سرامیک EM ساخته می شوند. این دستور العمل ژاپنی بیش از ۴۰ سال است که در بیش از ۱۵۰ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته و اکنون بیش از ۱۰ سال ادامه مطلب…