پیخاب و سودمندی های EM در تولید آن

پیخاب، پساب و ترکیبی است که عمدتاً از دفع فضولات، ادرار و پهن حیوانات مزرعه تشکیل شده که در آن عنصر مایع غالب می باشد. فرآوری پیخاب راه حلی هوشمندانه در مدیریت پساب و پسماند در صنعت دامپروری بوده که آب مورد استفاده در بخش دامداری ها به همراه  فضولات ادامه مطلب…

دامپروری

®EM در کشاورزی راهی تازه را در سطح گسترده گشوده و نه تنها در مزرعه بلکه در صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری نیز راهگشا بوده است. میکروارگانیسم های سودمند ®EM باعث افزایش ارزش غذایی محصولات شده، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را بالا می برد و در نتیجه باعث سلامتی گیاه، دام و درنتیجه انسان می شوند. مصرف ®EM در اغلب کشورهای دنیا، از جنوب افریقا تا کشورهای اسکاندیناوی از ژاپن تا امریکای جنوبی (بیشتر از ۱۲۰ کشور جهان) گواه این دگرگونی در کشاورزی است.