(مرغ، بوقلمون، اردک، غاز، بلدرچین و غیرو)

  • تغذیه مناسب
  • بهداشت محیط
  • کنترل بو
  • افزایش سیستم ایمنی
  • سلامتی دام


    بیش از۳۰ سال مصرف ®EM در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان می دهد که این ماده سودمند جمعیت میکروارگانیسم های سودمند درون روده را به مراتب افزایش می دهد. و با مصرف آن بیماری پرندگان بسیار کمتر شده، سوله دارای محیطی دلپذیرتر می شود، خوراک مغذی فراهم شده. بوها که ناشی از فساد مواد آلی و فرار گازهایی مانند متان و آمونیاک است آشکارا سرکوب می شود که این امر کمک بسیار بزرگی به سلامتی سیستم تنفسی آنها می باشد. همچنین جمعیت حشرات به مراتب کمتر می شود. چون حشرات تخم هایشان را در محیط فاسد می گذارند تا در هنگام تولد لارو ها خوراک آماده بی دردسر و نزدیک در کنار آنها باشد. ®EM از فساد جلوگیری می کند و فضای رشد لارو حشرات را می بندد.


شستشوی سوله با آب پرفشار
به هر تن آب مصرفی ۲ لیتر ®EM افزوده و با آن کف سوله کاملا شستشو شود.
نکته: گوشه و شکاف های موجود در سوله فراموش نشوند.


آماده سازی سوله پیش از ورود پرندگان
برای هر متر مربع ۱ لیتر ®EM به نسبت ۱ به ۴ با آب رقیق شده و در سراسر سوله اسپری شود.
نکته: لطفا تهویه و هوادهی فراموش نشود.


بهداشت سوله
در ماه های گرم در هر متر مربع ۲۰ میلی لیتر ®EM رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۱۰۰ در سوله اسپری شود. (در ماه های سرد از آب با درجه حرارت مناسب استفاده شود).
در ماه نخست، اسپری دستکم ۳ تا ۴ بار در هر هفته پیشنهاد می شود. (برای گرفتن نتیجه ایده ال پیشنهاد می شود این روش تا چند ماه ادامه داشته باشد).


پاکیزه سازی سیستم آبخوری پرندگان
۱۴ روز پیش از ورود پرندگان سیستم آبخوری با ®EM رقیق شده با آب (به نسبت ۱ لیتر ®EM به ۲ لیتر آب) شسته شده سپس با آب بدون ®EM تمیز شود.


یکروز پیش از ورود پرندگان
در هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر ®EM را که با نسبت ۱ به ۱۰ با آب رقیق شده بر کاه های ریز محلول پاشی شود این عمل برای حفظ رطوبت و کاهش گرد و خاک نیز مناسب است.


کاربرد EM BOKASHI (بکاشی ویژه خوراکی جانوران)
افزودن EM BOKASHI به میزان ۱% به خوراک پرندگان.


نگهداری پرندگان در جوامع محلی

بهداشت محیط محل نگهداری پرندگان
محلول ®EM با آب به نسبت ۱ به ۱۰۰ رقیق کرده و بر محیط نگهداری پرندگان (کف، دیواره و سقف) اسپری شود. با اسپری ®EM کمک شایانی به سرکوب بوهای نامطلوب، ارتقاء بهداشت محیط و عفونت زدایی، سلامتی پرهای پرندگان، کاهش عوامل بیماری و انگل ها و حشرات موذی خواهد شد.

افزودن ®EM به آب آشامیدنی پرندگان
در هر لیتر آب مصرفی روزانه پرندگان به اندازه یک قاشق چای خوری ®EM افزوده شود.
میکروارگانیسم های سودمند درون ®EM به عنوان محصولی پروبیوتیک میکروفلور روده و سیستم گوارش پرندگان را تقویت کرده و همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی، سلامت و کاهش بیماری ها و افزایش تخم گذاری پرندگان می شود.


بهداری کود
محلول پاشی دستکم ۱ تا ۲ لیتر ®EM در هر متر مربع به کود در هفته.
با کاربرد ®EM در کود حیوانات، کود تقویت می شود و از پیدایش قارچ و عوامل گندیدگی جلوگیری می شود در نتیجه حشرات امکان کمتری برای تخم کذاری و تولید مثل دارند و ما عملا شاهد حشرات کمتری خواهیم بود. با مصرف ®EM در کود، بوهای نامطلوب آشکارا سرکوب شده و مدت زمان کمپوست سازی نیز کاهش می یابد. همچنین کود با ارزش تری برای خاک و گیاهان فراهم می شود.