®EM در پرورش گاوعکس گاو

  • تغذیه مناسب
  • بهداشت محیط
  • کنترل بو
  • افزایش سیستم ایمنی
  • سلامتی دام

®EM در کشاورزی راهی تازه را در سطح گسترده گشوده و نه تنها در کشاورزی بلکه در پرورش دام و طیور نیز راهگشا بوده است. میکروارگانیسم های سودمند درون ®EM باعث افزایش ارزش غذایی محصولات شده، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را را بالا می برد محیط را پاکیزه ساخته و در نتیجه باعث سلامتی گیاه، جانوران و انسان می شود.

سی سال مصرف ®EM در اغلب کشورهای دنیا از آسیا و اقیانوسه تا امریکا، از جنوب افریقا تا اروپا (بیشتر از ۱۲۰ کشور جهان) گواهی این دگرگونی در دامپروی است.


شستشوی سوله با آب پرفشار
به هر تن آب مصرفی ۲ لیتر ®EM افزوده و با آن کف سوله کاملا شستشو شود.
نکته: گوشه و شکاف های موجود در سوله فراموش نشوند.


آماده سازی سوله پیش از ورود دام
برای هر متر مربع ۱ لیتر ®EM به نسبت ۱ به ۴ با آب رقیق شده و در سراسر سوله اسپری شود.
نکته: لطفا تهویه و هوادهی فراموش نشود.


بهداشت سوله
در ماه های گرم در هر متر مربع ۲۰ میلی لیتر ®EM رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۱۰۰ در سوله اسپری شود. (در ماه های سرد از آب با درجه حرارت مناسب استفاده شود).
در ماه نخست، اسپری دستکم ۳ تا ۴ بار در هر هفته پیشنهاد می شود. (برای گرفتن نتیجه ایده ال پیشنهاد می شود این روش تا چند ماه ادامه داشته باشد).


پاکیزه سازی سیستم آبخوری دام
۱۴ روز پیش از ورود پرندگان سیستم آبخوری با ®EM رقیق شده با آب (به نسبت ۱ لیتر ®EM به ۲ لیتر آب) شسته شده سپس با آب بدون ®EM تمیز شود.


یکروز پیش از ورود دام
در هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر ®EM را که با نسبت ۱ به ۱۰ با آب رقیق شده بر کاه یا مواد دیگر کف سوله محلول پاشی شود این عمل برای حفظ رطوبت و کاهش گرد و خاک نیز مناسب است.


بهسازی خوراک دام:

محلول پاشی ۱ لیتر ®EM بروی روی خوراک ۲۰ گاو

در ماه نخست خوراک دام روزانه تعویض شده و سپس هر ۲ روز یکبار


مصرف ®EM در چراگاه:
در هنگام رشد ۵۰ لیتر ®EM در هر مرحله محلول پاشی شود.
(محلول پاشی سالانه ۲۰۰ لیتر ®EM در هکتار).

خواهشمند است در هنگام تابش نور شدید آفتاب محلول پاشی نشود.

بامداد و یا عصرها محلول پاشی شود.


بهداری کود:

افزودن دستکم ۱ تا ۲ لیتر ®EM در هر متر مربع به کود در هفته

با کاربرد ®EM در کود حیوانات، کود تقویت می شود و از پیدایش قارچ و عوامل گندیدگی جلوگیری می شود در نتیجه حشرات شانس کمتری برای تخم گذاری و تولید مثل دارند و ما عملا شاهد حشرات کمتری خواهیم بود یکی دیگر از سودمندی های مصرف ®EM در کود زدودن بوهای نامطلوب می باشد. با تزریق ®EM کود با ارزش تری برای خاک و گیاهان فراهم می شود.