محیط خانه

 

آب دهی گل ها و گیاهان گلدانی

گیاهان بیشتر رشد کرده و شکوفه بیشتری می دهند.

مصرف در آب گل های چیده شده

با افزودن آن به آب، آب تمیز می ماند و دیرتر بوی نامطلوب به خود می گیرد.

نگه داشتن ساقه گل ها در آب برای ریشه دهی

ریشه انبوه تر رشد می کند.

محلول پاشی بر روی گیاهان

گیاهان دارای ساقه ها و برگ های قوی می شوند.

محلول پاشی در زباله و سطل زیاله

بوها و باکتری های بیماری زا و همچنین قارچ ها را سرکوب می کند.

محلول پاشی در اتاق

برای ایجاد هوایی مطبوع در اتاق مناسب است.

محلول پاشی در کمد لباس و کفش 

بوهای نامطلوب را از بین می برد و دوباره زود کثیف نمی شود.

محلول پاشی روی میوه ها و سبزی هایی که بیرون از یخچال نگهداری می شود.

بوهای نامطلوب را سرکوب کرده، میوه ها و سبزی ها بیشتر می مانند.

برای تمیز کردن خانه و خانه تکانی

برای پاکسازی و شستشوی خانه کارآیی مناسبی دارد بدین شکل که حدود یک قاشق سوپ خوری ®EM را در چهار لیتر آب ریخته و با آن کف خانه، سطوح پنجره و شیشه، سرامیک و همچنین سطوح دیگر پاکیزه و سپس خشک شود.

برای مبارزه با قارچ ها

®EM رقیق شده بر محل قارچ زده پاشیده و با دستمال مرطوب خشک شود و در صورت ضرورت این عمل تکرار شود.

محلول پاشی بر لباس، پتو یا رختخواب

بوهای نامطلوب را سرکوب می کند.

مصرف در آبشی

بوهای نامطلوب و قارچ های درون آبشی سرکوب می شوند.

مصرف در لباسشویی

با افزودن یک فنجان چایخوری ®EM، میزان پودر لباسشویی به نصف کاهش می یابد و لباس ها بهتر شسته شده و پرز کمتری می گیرند.

برای سرکوب بوی نامطلوب توالت

®EM را بعنوان اسپری برای از بین بردن بوها و مناسب کردن هوای توالت در فضال توالت محلول پاشی یا تزریق گردد.

 

®EM بایست با آب به نسبت ۱ به ۱۰۰ رقیق شود.

®EM محصولی کاملا بی خطر می باشد و پاسخ به این پرسش که چند بار می توان از آن استفاده کرد این است که محدودیتی وجود ندارد.